Kokeshi artisans

Usaburo Okamoto I 二代目卯三郎 岡本有司 Yoshie Okamoto Yoshihiro Okamoto Hiroyuki Okamoto Nobuyuki Ishizone Yachiyo Ishizoe
Top of Page